Zakres usług

Oferujemy szeroki zakres usług geodezyjnych:

 • kompleksowa obsługa geodezyjna procesu inwestycyjnego
 • geodezyjne pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych
 • pomiary wykonywane w celu ustalenie objętości mas ziemnych
 • projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz opracowanie ich wyników
 • sporządzanie map d/c projektowych
 • pomiary realizacyjne – tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe terenu oraz opracowanie ich wyników
 • sporządzanie map zasadniczych i map sytuacyjno – wysokościowych
 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • wyznaczenia granic
 • podziały nieruchomości (na terenach zabudowanych, rolnych i leśnych)